Òrgans de participació infantil i adolescent

Consell Local d’infància de Sant Boi de Llobregat

Maig 2018 – actualment 
Sant Boi de Llobregat 

 

El Consell Local d’Infància és l’òrgan de participació ciutadana que representa als infants de la ciutat. Es concep com a òrgan de consulta, de representació i de participació dels infants en l’àmbit local. La finalitat del Consell és garantir l’exercici efectiu de la ciutadania dels nens i nenes, en especial en aquells assumptes que tenen una incidència directa en llurs vides.

 

Objectius

 

→  Promoure la participació infantil en la ciutat.

 

→  Acompanyar infants d’entre 9 i 11 anys en el procés de participació: creació de materials, propostes d’acció, desenvolupament d’encàrrecs institucionals, transformació de la ciutat.

 

 

Metodologia

El Consell d’infants es desenvolupa en els mesos ordinaris del curs escolar. De manera mensual els infants de cada consell es reuneixen i treballen de manera cooperativa en comissions de treball. La dinamitzadora té les funcions de preparar les sessions, els materials necessaris i les dinàmiques participatives i inclusives. També es donen quinzenalment reunions amb les referents tècniques de l’Ajuntament.

Equip facilitador

Circula Cultura

Tècnica referent de l’Ajuntament de Sant Boi

 

Entitats implicades

Centres educatius de primària, públics i privats (16)

Entitats de lleure educatiu (5)

Client

Unitat d’Infància, Adolescència i Família. Àrea d’Igualtat i Drets Socials

Ajuntament de Sant Boi 

 

Destinatàries

Infància

Veïns i veïnes de Sant Boi

Consell Local d’Adolescència de Sant Boi de Llobregat

Maig 2018 – actualment 
Sant Boi de Llobregat 

 

El Consell d’Adolescents és un espai de trobada on es reuneixen els nois i les noies per reflexionar, parlar i fer propostes sobre aquells aspectes relacionats amb la vida quotidiana de la seva ciutat.

Aquest any, per tal de fomentar la participació des del co-disseny del projecte, s’ha impulsat la creació del Consell d’Adolescència de Sant Boi a través d’un grup motor d’adolescents encarregat de pensar, dissenyar i difondre el model de participació d’adolescents a la ciutat.

 

Objectius

 

→  Promoure la participació adolescent en la ciutat.

 

→  Acompanyar infants d’entre 12 i 16 anys en el procés de participació: creació de materials, propostes d’acció, desenvolupament d’encàrrecs institucionals, transformació de la ciutat.

 

 

Metodologia

El Consell d’adolescents es desenvolupa en els mesos ordinaris del curs escolar. De manera mensual els infants de cada consell es reuneixen i treballen de manera cooperativa en comissions de treball. La dinamitzadora té les funcions de preparar les sessions, els materials necessaris i les dinàmiques participatives i inclusives. També es donen quinzenalment reunions amb les referents tècniques de l’Ajuntament.

Equip facilitador

Circula Cultura

Tècnica referent de l’Ajuntament de Sant Boi

 

Entitats implicades

Entitats socioeducatives (13)

Client

Unitat d’Infància, Adolescència i Família. Àrea d’Igualtat i Drets Socials

Ajuntament de Sant Boi 

 

Destinatàries

Adolescents de Sant Boi

Veïns i veïnes de Sant Boi