Recerca participativa i comunitària

Diagnosi comunitària Com (n) vivim als carrers?

Desembre 2017 – octubre  2018
Sant Boi de Llobregat 
barri Marianao

 

El repte d’aquesta proposta és impulsar un procés de recerca en torn de diverses problemàtiques entre els i les joves del barri de Marianao i els usos que en fan dels espais públics. Elaborant una diagnosi de necessitats amb la finalitat d’incorporar una figura professional que doni resposta a aquestes.  La recerca neix de la preocupació de diferents entitats del territori sobre aquest col·lectiu.

Des de l’equip de Circula Cultura hem volgut comptar amb la mirada i participació dels inicials objectes d’estudi, els joves i les dinàmiques a l’espai públic. D’aquesta manera aquest col·lectiu ha passat a ser subjecte actiu en la recerca. La finalitat ha estat construir conjuntament i de manera activa les respostes que millor s’adeqüin a les necessitats detectades per totes les parts implicades.

 

Objectius

 

 

→  Realitzar una anàlisi de la situació juvenil que permeti identificat les accions que es duen a terme per aquest col·lectiu des de diferents àmbits. 

 

→  Recollir les necessitats i interessos del jovent del barri.

 

→  Obtenir els elements característics que serveixin per definir el perfil del professional que cobreixi les necessitats recollides.

 

Metodologia

per a desenvolupar de la millor manera aquesta tasca i d’acord amb l’objecte d’estudi, es fa ús de la metodologia qualitativa i, més concretament, amb tècniques qualitatives i participatives per tal d’assolir els objectius establerts en la línia de la pròpia demanda. En concret, la metodologia emprada s’emmarca dins de la metodologia del canvi, com ho és la Investigació Acció Participativa (I.A.P) pel seu afany de transformar la realitat sobre la qual es realitza la investigació.

Equip impulsor

Circula Cultura

Glòria Garcia, sociòloga

 

Entitats implicades

Entitats d’àmbit de salut

Entitats d’àmbit de juventut

Serveis Socials

Entitats socioeducatives

Fundació Marianao

Client

Comissió de Suport Psicosocial

Fundació Marianao

 

Destinatàries

Joves

Entitats participants de la Comissió Psicosocial

Equip Polític