EQUIPO

DSC07448

Georgina Dezcallar Quadreny

Sòcia Treballadora de Circula Cultura SCCL

Educadora Social. Experiència en projectes culturals i artístics en els espais públics amb la finalitat de promoure la participació infantil a la ciutat des de la mirada comunitària.

DSC07458

Vicky Laguía León

Sòcia Treballadora de Circula Cultura SCCL

Educadora Social. Experiència en coordinació de programes de participació i associacionisme juvenil i dinamització d’òrgans de participació infantil.

Col·laboradora al projecte Fes Kiosk

Lucia Mendoza

Educadora social

Col·laboradores

Clàudia Misteli

Dissenyadora social i periodista

Glòria Garcia

Sociòloga i mediadora