Projectes socioculturals a l’espai públic

Anem a la plaça

Juny 2018 – juny 2019
Sant Boi de Llobregat 
barri Marianao

 

El repte d’aquesta proposta és impulsar un procés de treball comunitari que vinculi l’escola i/o els instituts amb els espais públics del barri Marianao. Treballant des de  metodologies artístiques i creatives (literatura, ràdio, cinema, etc.) en l’espai públic. Desenvolupant processos d’investigació amb infants/adolescents del barri que emergeixin de la seva necessitat i curiositat i que reverteixi al barri.

 

Objectius

 

→  Dimensionar els centres educatius com a promotors de ciutadania activa, fomentant la participació i l’esperit crític amb l’entorn.

 

→  Visibilitzar els espais públics com a medis educatius.

 

→  Millorar la participació dels centres socioeducatius en el barri.

 

 

Metodologia

El projecte consta de tres fases. Una primera fase de disseny del projecte, recerca d’agents participants i co-creació amb els agents/referents dels centres participants de cada procés de treball i eines de treball. Una segona fase d’acció i treball amb els grups participants. Aquesta fase d’acció pressuposa unes deu sessions amb cada grup classe participant combinant l’acció dins el centre i l’acció a la plaça. Finalment la tercera fase està destinada a la presentació del producte final del procés i l’avaluació.

Equip impulsor

Circula Cultura

Equip tècnic de Marianao Té Cor

 

Entitats implicades

Plataforma d’Educació Social  Sant Boi

Escola Antoni Gaudí

Institut Marianao

Client

Comissió de Participació i Convivència del Pla de Desenvolupament Comunitari (Marianao Té Cor)

Ajuntament de Sant Boi 

Fundació Marianao

 

Destinatàries

Infants i joves

Escoles

Professorat

Barri Marianao

Ràdio comunitària 

Febrer 2017 – juny 2017
Sant Boi de Llobregat 
barri Marianao

 

El repte d’aquesta proposta és impulsar un procés de creació d’un programa de ràdio amb joves a l’espai públic i alhora construir memòria col·lectiva de la plaça. El Kiosk de la plaça de la Generalitat esdevé el plató de ràdio i, els veïns i veïnes del barri la matèria prima per extreure històries de la plaça. Diferents grups de joves dissenyen el tipus de programa que volen i busquen històries reals fruit de la interacció amb el veïnatge que transformaran en el contingut del seu programa radiofònic. El programa s’emet a la plaça en obert a tothom. 

 

Objectius

 

→  Explorar la ràdio com a eina de transformació social, fomentant la participació i l’esperit crític amb l’entorn.

 

→  Potenciar els espais públics com a medis educatius.

 

→  Impulsar un procés de recerca de memòria col·lectiva amb formats artístics i participatius. 

 

 

Metodologia

El projecte consta de tres fases. Una primera fase de disseny del projecte, recerca d’agents participants. Una segona fase que té una durada de diverses sessions amb els i les joves. En aquesta fase té lloc una formació bàsica de la història de la ràdio, centrada amb la importància de la ràdio comunitària en els barris. Un procés de disseny del programa amb el grup i recerca d’històries dels veïns i veïnes. Un procés d’anàlisi de la informació recollida i construcció del programa de ràdio, acompanyat de formació tècnica del funcionament de la ràdio. Aquesta fase conclou amb l’emissió en directe dels diferents programes de ràdio. La tercera fase del projecte comprèn l’avaluació i memòria de la iniciativa. Totes les sessions tenen lloc a l’espai públic. 

Equip impulsor

Circula Cultura

 

Entitats implicades

Plataforma d’Educació Social  Sant Boi

Client

Projecte autogestionat

 

Destinatàries

Joves

Veïns i veïnes de Marianao