Processos participatius veïnals

Trobem-nos a la plaça de la Generalitat

Maig 2018 – febrer 2019
Sant Boi de Llobregat 
barri Marianao

 

El repte d’aquesta iniciativa és impulsar un procés de recerca d’informació amb els veïns i veïnes del barri per tal de recollir idees de millora sobre la plaça. La intenció és que través de diverses sessions participatives per a totes les edats, els veïnes i veïnes participin en el co-disseny d’un nou espai comú, la nova plaça de la Generalitat. 

 

 

Objectius

 

→  Recollir informació sobre els interessos i necessitats dels veïns i veïnes sobre la plaça de la Generalitat.

 

→  Millorar l’espai i els usos de la plaça de la Generalitat comptant amb la participació dels veïns i veïnes del territori.

 

→  Desplegar un procés transparent, proper i vinculant.

 

 

Metodologia

S’ha treballat a través de sessions obertes i participatives de diàleg entre veïns i veïnes amb el complement d’eines d’expressió alternatives al diàleg. S’han combinat la participació individual amb la participació col·lectiva entre veins i veines, També s’ha treballat en coordinació amb l’equip tècnic i polític de l’Ajuntament de Sant Boi pel disseny i execució on es van fent avaluacions continuades de les fases. 

Tot el procés consta de set fases. Una primera fase de disseny i planificació del projecte. Les fases dos, tres i quatre, tenen a veure amb el procés de recollida d’informació i retorn de propostes al veïnatge. A la cinquena fase és dona la votació de les propostes finals. Finalment a la setena fase es realitza l’avaluació de tot el procés.

Equip facilitador

Circula Cultura

Albert Ramon, Dissenyador gràfic

Clàudia Misteli, Comunicadora social

Sonia Pavon, Directora de cine

Client

Departament de Participació Ciutadana i Proximitat de l’Ajuntament de Sant Boi 

 

Destinatàries

Veïns i veïnes del barri Marianao