PARTICIPA -ACCIÓ! 

Formació virtual que aporta elements teòrics i pràctics per al disseny, impuls i dinamització d’espais de participació d’infants i adolescents 

 

 

Vols formar el teu equip en participació infantil i adolescent?