Co-creació
comunitària

Pensem projectes singulars basats en la co-creació amb agents del territori. Treballem perquè els reptes proposats fomentin la creació de xarxes d’interessos així com la transformació individual i col·lectiva de l’entorn. Volem que els projectes prenguin sentit al barri i es generin vincles de grup perdurables. 

Enfocament
de procés

Incorporem una mirada global als projectes on els aprenentatges i els imprevistos, (tant a nivell individual com col·lectiu) que es generen durant el procés tenen importància i formen tanta part del projecte com el resultat final.

L’espai públic
com a medi educatiu

A l’espai públic es fan visibles moltes pràctiques invisibilitzades que mereixen un reconeixement social perquè nodreixen el barri de diversitat, cultura i acció.  
 
Defensem i promovem l’apropiació dels espais públics, el dret a la participació.

Cultures i arts
al centre

La cultura en circulació és una eina per a generar processos i relacions i obrir-nos món. 
 
En els projectes promovem les arts com a eina d’expressió de la subjectivitat de les persones i per la construcció de coneixement.