Com treballem

Partim dels següents principis, enfocs i metodologies:

 

Singularitat

Dissenyem projectes singulars i propis basats no només en la gestió sinó en la co-creació.  Aportem la perspectiva de l’educació social a tots els projectes ja que entenem que des d’aquesta òptica podem potenciar una acció comunitaria més participativa i inclusiva

 

Cooperatiu

Treballem sempre amb l’objectiu que els projectes, a banda de complir amb els reptes marcats, promoguin la creació de xarxa. Busquem que els projectes prenguin sentit al barri i es generin vincles de grup perdurables.

 

Vinculació amb les persones – Persona al centre

Reconeixement del que aporten totes les parts

 

Arts

Foment de les arts com a eina d’expressió de la subjectivitat de les persones i per la construcció de coneixement col·lectiu

 

Cultura al centre

Eina per fer pedagogia, generar processos i relacions, obrir món. Enetem la cultura com a formes de fer, història, creences, hàbits. També com un patrimoni i bens culturals. Referents. Entenem la cultura com un dret que cal garantir per evitar exclusió

 

Acció comunitaria

…..

 

Espai públic

Busquem sortir de la lògica dels centres tancats i treballar sempre, en menor o major mesura, des de l’espai públic. L’espai públic permet trencar estigmes a través de la interacció de persones diverses, i això és clau per l’acció social. Treballar en l’espai públic com a medi educatiu perquè hi passen coses. Espai públic et dona molta informació sobre la societat. Passen coses que no passen dins els centres per exemple.  


Coneixement/diagnosi comunitari

….

 

Cura

cuidar les persones que treballen amb nosaltres i la gent amb la que treballem

 

Enfocament de procés

incorporem una mirada global als projectes on no només compta el resultat final sinó els aprenentatges i efectes positius (tant a nivell individual com col·lectiu) que es generen durant el procés

 

Creativitat

….

 

Experiencialitat

busquem que els projectes facin viure experiències