El projecte Fes Kiosk, neix a partir d’una primera necessitat de l’Ajuntament de Sant Boi. Materialitzada en el concurs “Espais Buits” que llença CoBoi Innova per tal de fomentar l’emprenedoria social i reutilitzar espais buits a la ciutat. L’equip de Circula.Cultura! ens presentem i guanyem la cessió de l’espai del quiosc de la Plaça de la Generalitat.

Ens situem al març del 2015, per tal de que la nostra proposta de projecte pel concurs tingués un sentit real pel barri, elaborarem una petita recerca per extreure informació sobre el què pensen els veïns i veïnes en torn l’espai concret del quiosc, així com fent una mirada més amplia incloent també la plaça. El diagnòstic apuntà al que podríem comptabilitzar com a segona necessitat, la sentida pels veïns i veïnes, en relació a les dinàmiques existents a la plaça de la Generalitat. Aquestes són vistes i sentides com a un element pendent a millorar des de fa anys.

Continuem dibuixant el recorregut, al setembre de 2015, a Circula.Cultura! se’ns convida com a entitat principal a una de les reunions periòdiques que fan els tècnics de l’Ajuntament de Sant Boi anomenada La Cuina. La intenció d’aquestes trobades, tal i com el nom apunta, és cuinar vincles entre entitats i formular nous projectes. En aquella ocasió i com a convidats especials vam presentar als tècnics el projecte Fes Kiosk. D’allà ens adonem de la tercera necessitat sentida, especialment pels tècnics de Cultura, Urbanisme i Comerç, d’engegar algun projecte urbanístic a la Plaça de la Generalitat, ja que la distribució de l’espai i els recursos dificulta les relacions veïnals, tant amb els usos de la plaça com amb els comerços del voltant.

A més a més, cal afegir que des de setembre, estem assistint periòdicament a les assemblees del Pla de Desenvolupament Comunitari de Marianao al Casal de barri. D’allà anem obtenint informació sobre les diferents dinàmiques i accions que es porten a terme des de les diverses entitats del barri. Aquests encontres ens permeten anar construint un teixit de contactes i relacions amb possibles agents participants, així com ens permet anar completant informació i prenent decisions sobre el camí que hauria de prendre el projecte.

Les experiències d’aquest primer procés previ ens han portat a poder crear una xarxa de comunicació amb agents i entitats clau del barri per crear un diàleg participatiu en relació al projecte i a les possibilitats de la plaça. A la vegada han estat informants clau que ens han anat donant consells per anar ampliant aquest diàleg amb més agents. No obstant això, encara no hem pogut accedir a comunicar-nos amb el veïnatge que pot no ser representat en aquests espais ja sigui, perquè no està vinculada a espais de participació del barri existents o ja sigui, perquè els seus espais de participació no estan al seu propi barri. En qualsevol cas, s’observa la necessitat complementària a les ja detectades de promoure formes de participació perquè aquestes persones puguin també ser agents del canvi del seu propi entorn.

 

Fes un cop d’ull al web de COBOI Innova: http://www.coboi.cat/ca/projectes/circula-cultura/