Consell Local d’Infància i Adolescència de Sant Boi de Llobregat

Un espai on els infants i adolescents fan sentir la seva veu i donen forma a les seves idees

“És important que se’ns doni veu als adolescents, perquè, si no, tot està fet amb la mirada dels adults i nosaltres també tenim coses a dir”, participant del grup d’adolescents

Dinamitzem els espais participatius per a infants i adolescents de la ciutat. Des del procés de constitució dels grups, organitzant-ne les eleccions de candidats/es als centres socioeducatius que hi participen, fins a l’acompanyament als consells per a realitzar els projectes que es proposen. 

 

Des de 2018 fins l’actualitat

A Sant Boi de Llobregat

 

Consell d'Infants

El Consell Local d’Infància (CLI) ha dut a terme diversos projectes fins l’actualitat, entre ells:

 

El disseny del logotip del Consell

Participar en actes i esdeveniments de ciutat 

Els dissenys del parc dels Somnis, el parc de la plaça de Ferrer i Guàrdia, el parc L’Olivera i el de l’Astacieta de la ciutat.

El disseny de les bústies de la infància.

La revisió de l’organització i funcionament del propi òrgan de participació.

La col·laboració en el projecte de camins escolars de la ciutat.

Preparació del manifest de defensa dels Drets dels Infants, cada 20N.

Consell d'Adolescents

El Consell Local d’Adolescència (CLA) engega oficialment l’any 2019, després de la feina feta pel grup impulsor amb qui hem treballat conjuntament per tal de donar a conèixer la proposta als adolescents de diversos centres educatius i formar així l’actual Consell Local d’Adolescència, que treballa sobre la creació de materials relacionats amb l’educació sexual per a joves.