General

Comunitat Kioskera Algú té fotos antigues del Kiosk?   Tant de quan s'utilitzava com a Kiosk de premsa o quan estava tancat?   Recordeu acompanyar-la d’un títol o comentari i enviar-la! 📲Ens les podeu enviar per missatge privat o bé per WhatsApp! 📣  COMUNITAT K I O S K E R...

El passat 6 de juny de 2016 el Kiosk i la plaça de la Generalitat van acollir l'exposició de l'Assignatura d'Art i Cultura del grau d'Educació Social de la Universitat de Barcelona. L'assignatura que coordina el professor Jorge Larrosa convida als estudiants i a les estudiants...

Estem molt contents de compartir la publicació que ens fa el resposanble de Formació, Participació i relació amb Universitats al Col·legi d’Educadores Socials de Catalunya -CEESC-, i també professor associat de la facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.  Des del seu interessant Blog "Educació Transformadora". Un espai...