Art

Comunitat Kioskera Algú té fotos antigues del Kiosk?   Tant de quan s'utilitzava com a Kiosk de premsa o quan estava tancat?   Recordeu acompanyar-la d’un títol o comentari i enviar-la! 📲Ens les podeu enviar per missatge privat o bé per WhatsApp! 📣  COMUNITAT K I O S K E R...