Compartim aquest article, elaborat per a la III Jornada Formativa de la Coordinadora d’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT), “Animació Sociocultural i mobilització social”. Circula Cultura participem en la taula rodona “La mirada dels projectes actuals” compartint taula amb la Ingrid Pujol de l’Associació Juvenil Roket Project i la Raquel Peiró de l’Ateneu L’Harmonia.  Us recomanem conèixer més sobre la CASC_CAT

“Fes Kiosk” La recuperació d’un Kiosk des de l’animació sociocultural, l’art i la cultura

Barcelona, 5 de novembre 2016 

Ja fa més d’un any i mig que vam posar nom a un cúmul d’inquietuds, interessos i aficions d’un grup de joves estudiants, en aquell moment, d’educació social. Al juliol de 2015 vam constituir l’Associació Circula Cultura generant així una forma d’organitzar-nos per a desenvolupar la nostra primera iniciativa com a equip: la reactivació d’un espai buit de la ciutat de Sant Boi de Llobregat, concretament el Kiosk de la plaça de la Generalitat.

Fes Kiosk és doncs una realitat local que des de l’oferta cultural reactiva un antic quiosc de premsa que romania tancat des de feia aproximadament deu anys, tot recuperant la seva essència com a punt de trobada social i de circulació de la cultura i les notícies del barri. El Kiosk es proposa als veïns i les veïnes i la resta d’agents socials del territori com espai obert a la seva participació, destinat a l’anàlisi de la realitat i la millora conjunta de la vida diària a la plaça.

Quan ens vam posar a pensar en la idea de projecte algunes paraules ressonaven amb força i freqüència: espai públic, participació, educació, cultura, transformació social… Però, ràpidament la iniciativa va prendre vida i altres paraules van anar guanyant protagonisme: pla comunitari, Sània, difusió, Ajuntament, Javi, associació de veïns i veïnes, Matilde, Alí…

Aquest moviment de relleu en les paraules ens convida a pensar. En el transcurs d’aquests primers mesos des que vam engegar la iniciativa hem vist com el que comença sent un projecte sobre paper, una idea pensada en uns termes concrets, amb la seva posada en pràctica es va convertint en una iniciativa viva, que es va movent i adaptant a mida que hi van havent influencies d’altres persones, i com en aquest joc de la vida comunitària es posa de manifest la mobilització social.

Perquè, com dèiem, hem hagut de pensar constantment en relació al tema que avui ens ocupa, és a dir, el moviment de les persones entorn una iniciativa local que vol i necessita de la participació d’aquestes per al seu desenvolupament, i ens adonem que hi ha diferents maneres de concebre’l, d’entendre’l, d’estimular-lo o de fer-lo realitat, que depenen en gran mesura de les posicions que ocupi cadascú en aquest entramat que solem anomenar comunitat. Aparcarem de moment la qüestió de les posicions per posar-vos una mica en context.

Juliol del 2015. Fa uns mesos que comencem a posar els peus a Sant Boi, una associació d’estudiants forasteres interessades en assumptes relacionats amb l’educació, la cultura i les arts a l’espai públic, amb un projecte interessant a les mans, participant d’un programa de mentoria i assessorament per a la posada en marxa de projectes socials destinats a espais buits de la ciutat[1]. Però ens trobem pràcticament sense coneixença del territori ni de les persones que hi conviuen i li donen forma, així que necessitem recollir informació, fer-nos una idea del que passa allà a on pretenem actuar, i ho fem apropant-nos als primers contactes als que tenim accés. Ens comencem a endinsar en certs àmbits del territori, com són l’Ajuntament de Sant Boi, el Pla de Desenvolupament Comunitari del barri de Marianao, establim algunes primeres converses amb el veïnatge, i anem configurant una idea de la vida de la plaça, on sembla que hi ha aspectes d’aquesta que no són ben rebuts pels diferents agents amb els que tenim contacte, alhora que rebem certes expectatives sobre les nostres línies d’actuació.

Van passant els mesos i seguim donant forma al projecte i establint les condicions prèvies per a poder començar l’activitat, restant obertes en tot moment a l’arribada de noves informacions que ens puguin donar pistes sobre com encarar la nostra posada en escena. Fins que arriba el mes de juny del 2016, en que fem efectiva la inauguració de l’activitat al kiosk, i ens obrim a tota una nova dimensió d’influències provinents dels principals protagonistes del que ha de ser el dia a dia de Fes Kiosk, els habitants de la plaça, els que ocupen part del seu temps entre els bancs de fusta, els arbres, i els gronxadors.

Una tarda d’aquell més de juny compartíem amb les persones que ens acompanyaven les següents paraules d’un manifest que és per a nosaltres una base des de la qual treballem, que orienta la nostra pràctica, l’experiència i les relacions que establim amb la comunitat:

Són els espais a la ciutat, llocs de trobada i creuaments, d’amistat i diferència. Però sent espais de convivència, ho són també de conflicte, àgores de decisions compartides, així com d’interessos contraposats. Així és que els espais públics són llocs polítics, on la participació ha de ser sempre ben proveïda com a dret sense exclusió. Que la ciutat és territori de gran riquesa, de tantes gents i tan diferents, de tantes iniciatives i drets, de gran memòria i molt futur, és de natural que d’ella emanin oportunitats, negocis i infinitat de projectes. Sent, FES KIOSK, una voluntat activa d’això.

Que el Kiosk és un espai comú,  amb les portes obertes per  acollir, per generar, per construir i posar en joc diversos llenguatges, cultures, tradicions, experiències.

Que el Kiosk de la plaça de la Generalitat, estarà al servei cultural, artístic i educatiu de tots i totes veïns i veïnes del barri de Marianao i de la ciutat de Sant Boi.

Que Circula Cultura no pretén amb l’ocupació del quiosc i  les  accions que es proposin, en cap cas, desplaçar, excloure o desprotegir del dret d’ús de l’espai públic a cap persona que estigui fent un altre ús de la plaça.

Què les iniciatives i accions que oferim a Circula Cultura són altament voluntàries. Així doncs, cap persona participarà en contra de la seva voluntat o interès.

Que el Kiosk és un espai de lliure circulació de béns culturals i artístics d’accés i ús a tothom sempre que siguin estimats, respectats.

Amb aquesta declaració de principis us volem acostar a la nostra concepció de mobilització social des d’un dels espais de la ciutat com és el Kiosk, i de com l’articulem des de l’animació sociocultural. Des de Circula Cultura volem fugir de la idea que la mobilització social es limita a la convocatòria d’una gran quantitat de persones per una causa i moment puntual, sinó que l’entenem com aquell procés, aquell camí, on les persones coneixen i es coneixen, actuen, comparteixen, gaudeixen i generen en un espai comú. Entenem la mobilització com un procés constant, progressiu i engrescador, posant més èmfasi en l’arrelament dels resultats al territori, en que veïns, veïnes i habitants d’aquest indret tinguin vinculació i passió per transformar-lo i fer-se’l més propi, que en els resultats en si mateixos. Però la mobilització social així entesa requereix de temps, confluència d’interessos, treball, entrega i dedicació, i, a més a més, com a persones dedicades a fer créixer aquest projecte des del treball comunitari i l’animació sociocultural, ens n’adonem que requereix de molta reflexió, planificació i acció.

Necessitem la circulació de gent, que diferents persones es moguin al voltant del projecte, i també necessitem moure’ns nosaltres al voltant de diferents persones pertanyents a diferents sectors clau de la societat santboiana. I part d’aquest moviment pot ser espontani, i el creiem necessari, però també pensem que una altra part ha de ser fruit de la planificació i l’acció, el que en aquest cas serien les estratègies que seguim per aconseguir la mobilització social entorn del projecte, sense oblidar la importància de la reflexió com a element clau del treball sociocultural, que permet consolidar el posicionament ideològic d’una associació per tal de no perdre el nord en la complexitat del dia a dia en la vida comunitària.

Des dels nostres inicis al Kiosk, la nostra presència al territori ha anat en augment, situant-nos en diferents posicions. Hem passat per ser persones estranyes i estrangeres, hem col·laborat amb diferents sectors de l’administració i del teixit associatiu per anar fent-nos un lloc en la ciutat, i actualment, a poc a poc, ens anem posicionant com uns protagonistes més de la vida diària a la plaça, que és on ens interessa ser. Ens trobem sovint enmig dels desitjos i necessitats veïnals i la realitat legal municipal, entre els interessos de joc dels infants i interessos culturals per a adults. Però és des d’aquest joc de posicions com actualment,  en el dia a dia, anem construint un nou espai amb aquelles persones que s’apropen i comparteixen la iniciativa. Un espai petit, però amb moltes ganes de créixer per anar generant noves xarxes i noves experiències que ens permetin posicionar-nos conjuntament.

Seguim creixent, seguim mobilitzant-nos, seguim Fent Kiosk!

 

[1] http://www.santboi.cat/espaisbuits15

  http://www.coboi.cat/ca/blog/2015/titol-noticia/