DESMUNTEM L'ADULTCENTRISME

Sessions de reflexió, debat i acció per a desmuntar el poder adult

“La situació de pandèmia ens ha fet perdre moltes llibertats”, jove participant.

Enguany, fruit de la situació de confinament i restriccions que s’estan aplicant degut a la pandèmia de la Covid19, proposem un procés creatiu i reflexiu per al col·lectiu d’adolescents i joves, un dels que ha vist vulnerats els seus drets a fonamentals, com ara l’educació i la participació.
Volem contribuir a abordar l’estigmatització que ha rebut i segueix rebent aquest col·lectiu durant la pandèmia, fent èmfasi especialment en l’adultocentrisme de cada dia. 

La dinamització d’aquest espai estarà acompanyada de diferents estratègies cratives i artístiques que permetran plasmar els debats del grup a l’espai públic i/o institut, a través d’un fotomuntatge de grans dimensions.

 

 

 

Amb el suport de: Marianao Té Cor @marianaotecor

Col·laborem amb: Institut Marianao i PES Sant Boi