Puc més

Puc Més: Millorant les oportunitats juvenils

Novembre 2017 – juny 2019
Sant Boi de Llobregat 

 

Puc Més és un servei públic d’orientació i acompanyament educatiu, formatiu i laboral per a joves que volen (re)incorporar-se a espais de formació, al sistema educatiu o al món laboral. Puc Més té com a repte facilitar recursos d’interès (culturals, formatius, professionals, entre d’altres.) per a orientar els joves en el seu camí professional i personal. Especialment destinat a joves que han fet un procés de ruptura, bloqueig o abandonament del sistema educatiu post-obligatori, amb la intenció de donar resposta a aquesta creixent preocupació municipal.

 

Objectius

 

→  Millorar l’ocupabilitat subjectiva en cada un dels i les joves participants.

 

→  Acompanyar als i les joves de manera individualitzada en la presa de decisions sobre el seu futur professional i/o acadèmic més immediat.

 

→  Potenciar les competències transversals en el desenvolupament personal, emocional i social dels i les joves participants.

 

Metodologia

Es treballa a partir d’acompanyaments individualitzats i d’espais grupals on es proposen activitats formatives, dinàmiques de grup, tallers culturals, al municipi de Sant Boi de Llobregat.

Equip impulsor

Unitat de Joventut 

Circula Cultura

 

Entitats implicades

Treball en xarxa amb entitats del municipi

Institut Marianao

Client

Ajuntament de Sant Boi 

Departament d’Igualtat d’Oportunitats i Ocupació  

 

Destinatàries

Joves d’entre 16 i 24 anys